جاذبه های گردشگری شهرستان شفت( تالاب آب بندان گیلده)

این تالاب در محدوده روستای گیلده پایین شفت قراردارد .فاصله آب بندان تا شهر رشت وفومن کمتر از 15 کیلومتر است .این آب بندان محلی برای ذخیره آب برای شالیزار های روستای گیلده پایین است .شالیزارها ، استخرهای پرورش ماهی وتعداد کمی خانه روستایی در حواشی تالاب قراردارد. آب بندان اول (آب بندان بخش غربی …

جاذبه های گردشگری شهرستان شفت( تالاب آب بندان گیلده) ادامه »