بوژان روستایی پلکانی( ماسوله بهشتی نیشابور)

روستای کوهپایه‌ای بوژان در ارتفاعات جنوبی رشته کوه بینالود واقع شده است که ارتفاع آن از سطح دریا 1600 متر است. آب و هوای معتدل کوهستانی، زمستان‌هایی سرد و تابستان‌هایی معتدل از ویژگی های بوژان می‌باشد. خانه‌های این روستا به شکل پلکانی است. برای معنی بوژان چندین تعبیر وجود دارد. این روستا در میان ساکنان …

بوژان روستایی پلکانی( ماسوله بهشتی نیشابور) ادامه »